Hem 2019-01-30T11:07:39+00:00

Välkommen

Till Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförenings årsmöte 2018 hölls söndagen den 18 mars kl. 17.00 på Sparbanken i Karlshamn.

Årsmötets ordförande var Lennart Carlsson. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 200 kronor. Den nya styrelsen hittar du under fliken ”Styrelse”. Två medlemmar har lämnat styrelsen och fyra nya har tillkommit.  Årsmötet avslutades med kaffe och hembakta bullar och kakor.

MEDDELANDE TILL MEDLEMMAR

Bli medlem i Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening har cirka 350 medlemmar och samtliga medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet. Föreningen anordnar 7-8 utställningar per år i Karlshamns Konsthall. Vår och höst inbjuds medlemmarna till olika föreläsningar eller kurser som handlar om konst.

BLI MEDLEM
MEDLEMSINFO