Hem 2018-03-14T15:58:50+00:00

Välkommen

Till Karlshamns Konstförening

OBS!!! Årsmötet i år hålls söndagen den 18 mars kl. 17.00 i Sparbankens lokal, Drottninggatan 55.

Karlshamns Konstförenings årsmöte 2017 hölls söndagen den 19 mars kl. 17.00 på Sparbanken i Karlshamn.

Årsmötets ordförande var Ulrika Hägvall Lundberg. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 200 kronor
fr o m 2018. Efter årsmötet drogs vinnarna i kvällens närvarolotteri. Den nya styrelsen hittar du under fliken ”Styrelse”. Tre medlemmar har lämnat styrelsen och fyra nya har tillkommit. Därefter följde mat och mingel som avslutning på årsmötet.

MEDDELANDE TILL MEDLEMMAR

Bli medlem i Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening har cirka 350 medlemmar och samtliga medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet. Föreningen anordnar 7-8 utställningar per år i Karlshamns Konsthall. Vår och höst inbjuds medlemmarna till olika föreläsningar eller kurser som handlar om konst.

BLI MEDLEM
MEDLEMSINFO