Välkommen / Vill du bli medlem 2022-11-07T13:56:37+01:00

Välkommen

Till Karlshamns Konstförening

Älskar du konst?

Karlshamns Konstförening bildades 1944. Genom sin snart 80-åriga tillvaro har föreningen arbetat för att väcka, underhålla och förmedla intresset för konst i Karlshamns kommun.

Verksamheten är ideell och bedrivs i Karlshamns konsthall vackert belägen i Karlshamns kultur-kvarter på Vinkelgatan 8. Här skapas tillfällen att ta del av arrangerade utställningar och att samtala om konst. Föreningen arrangerar också föredrag, studieverksamhet och andra aktiviteter i ämnen rörande konst och kultur.

Genom inköp av konst, som föreningen gör i samband med arrangerade utställningar, skapas underlag för den årliga utlottningen bland medlemmarna. Du kan härigenom vinna ett konstverk av god kvalitet genom ditt medlemskap. Du kan också köpa konstverk till ett rabatterat pris vid utställningarna.

Föreningen är ansluten till Sveriges konstföreningar via dess avdelning i Blekinge. Härigenom kan du bland annat delta i intressanta konstresor som anordnas av dem.

Varje år görs två utskick till medlemmarna av programmet för vår respektive höst. Totalt arrangeras åtta utställningar av föreningen inklusive lotteriutställningen. Ibland händer att andra aktörer har aktivitet i konsthallen och du är välkommen även till dessa. Du kan också ta del av föreningens verksamhet på Facebook eller här på föreningens hemsida.

MEDDELANDE TILL MEDLEMMAR

Bli medlem i Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening har cirka 300 medlemmar och samtliga medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet. Föreningen anordnar 7-8 utställningar per år i Karlshamns Konsthall. Vår och höst inbjuds medlemmarna till olika föreläsningar eller kurser som handlar om konst.

Bli medlem här:

Klicka på knappen ”BLI MEDLEM” nedan. Där fyller du i namn och adressuppgifter, så tar vi kontakt med dig och informerar om medlemsavgiften och hur du betalar in den.

BLI MEDLEM
MEDLEMSINFO