Allt om Konstföreningen 2019-01-30T10:49:53+00:00

Ritning konsthallen

Allt om

Konstföreningen

Karlshamns Konstförening har cirka 350 medlemmar och samtliga medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet.
Föreningen anordnar 7-8 utställningar per år i Karlshamns Konsthall. Vår och höst inbjuds medlemmarna till olika föreläsningar eller kurser som handlar om konst. Gemensamma resor anordnas till olika konstmuséer. Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar och samarbetar med övriga allmänna konstföreningar i länet (distriktet).

KONTAKTA OSS

Ungdomsstipendiet

Fakta och ansökning:

Karlshamns Konstförenings ungdomsstipendium har t.o.m 2012 delats ut varje år. Det har varit öppet för ungdomar som fyller som mest 30 år under utdelningsåret.

My Andersson utsågs till 2016 års stipendiat