Om konstföreningen 2022-05-10T17:39:28+00:00

Ritning konsthallen

Om

Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening har cirka 300 medlemmar och samtliga medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet.
Föreningen anordnar 7-8 utställningar per år i Karlshamns Konsthall. Vår och höst inbjuds medlemmarna till olika föreläsningar eller kurser som handlar om konst. Gemensamma resor anordnas till olika konstmuséer. Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar och samarbetar med övriga allmänna konstföreningar i länet (distriktet).

KONTAKTA OSS