Kommande utställningar 2019-03-21T16:31:31+00:00

Kommande utställningar

2019 års utställningar

Maimo Widesjö 6  – 28 april

Välkomna på vernissage lördagen den 6 april kl 14.00, konstnären närvarar

”…mörker & ljus”
Fortfarande efter mångårig erfarenhet som bildkonstnär finns behovet att söka nya vägar genom måleriet. Händelser i vardagen
och omvärlden ”triggar i gång mig” och under arbetets gång får bildens utveckling styra. Jag står inför mörkret, som efter ett tag
får mig att associera. Bilden växer fram ur en inre resa bland lagrat brus och intryck.
Dynamiska processer mellan abstrakt och konkret, ljust och mörkt, hårt och mjukt …….. vilka är varandras förutsättningar är
något som jag alltid eftersträvar.
I verken ”UR MÖRKRET” drivs detta ännu längre genom mötet mellan reliefartad textur och de snarast monokroma partierna.
För mig har det inneburit att mediterande faser avlösts med mera energistarka och kanske stundom brutala faser.
Verken ”UR MÖRKRET” och mina oljemålningar har ett mångbottnat innehåll bestående av fragment av verklighet och fantasi.
Bakom det uppenbara i motivet döljer sig en annan verklighet där betraktarens medverkan krävs för att bilden skall bli ”fullständig”.