Kommande utställningar 2018-08-16T13:07:21+00:00

Kommande utställningar

2018 års utställningar

Göran Bengtsson  25 augusti – 16 september

Välkomna på vernissage lördagen den 25 augusti kl 14.00, konstnären närvarar

Att ”finna sin stil” kräver att alla konstnärens verk liknar varandra, vilket minskar friheten och det accepterar inte jag.
Allra bäst trivs jag när det spretar åt alla håll och mångtydigheten är ohämmad.
Du är välkommen att se några resultat av mitt livslånga arbete med att komma underfund med hur jag skall göra konstverk,
som är lika härliga att se, som det är roligt att skapa dem.
Göran Bengtsson
Karlshamn juni 2018