Kommande utställningar 2018-09-30T13:36:33+00:00

Kommande utställningar

2018 års utställningar

Fredrik Johansson-Marle 6 – 28 oktober

Välkomna på vernissage lördagen den 6 oktober kl 17.00, konstnären närvarar

”Vid vatten”
Vid ytan, då vi söker vattnet, när vi möts, som speglingar på ytan, av varandra.
Bakom mina solglasögon kan min blick vandra och söka andra bilder ur helt andra
vinklar, i hemlighet. Vatten som materia har alltid fascinerat mig. Ett vatten utan
rörelse är ingenting, det ger bara en spegling av världen runt ytan. Det är först när
ytan sätts i rörelse som vattnet får förmågan att omforma världen och det som
speglas eller bryter ytan får nya former och innehåll.
Som målare jobbar jag med en platt yta, en yta som jag med pensel och färg ger
motiv och bilder. Vad händer när du betraktar målningen som yta (en spegel
eller vatten) från sidan?
Jag gör anamorfa/utdragna bilder, där jag kan måla in andra motiv som upplevs
ur en snäv vinkel från sidan. Genom en spegling möter du mina människor,
min värld, vid strandkanten i Karlshamn.