Kommande utställningar 2018-03-14T15:47:43+00:00

Kommande utställningar

2018 års utställningar

Välkomna på vernissage
lördag den 7 april kl 14.00
öppet 13-17 konstnärerna närvarar

Boris Zats och Annelie Westin 7 april – 29 april

Vårsalong 5 maj – 20 maj

Peter Leidig 2 juni – 22 juni

Jennifer Saxell 18 jul – 12 augusti