Kontakta oss 2020-02-26T08:50:10+00:00

Styrelse

Karlshamns konstförenings styrelse 2020

Steen Jensen

Ordförande

0708-133810
steen.jensen@telia.com

NN

Vice ordförande

Sten-Evert Lundberg

Sekreterare

073-7323674
sten-evert.lundberg@bwm.se

Alf Levin

Kassör

070-6615399
alf.levin@outlook.com

Gideon Johansson

Ledamot.

0454-15847, 0703-489092
gideon.johansson@gmail.com

Ulla Birgersson

Ledamot

0761-606211
birgerssonulla@hotmail.com

Margareta Carl-Jadesjö

Ledamot.

070-6845940
kidcarl.j@gmail.com

Catarina Henriksson

Ledamot.

070-9390200
bmchenriksson@gmail.com

Lissi Svensson

Ledamot

073-3914928
lissi.karlshamn@gmail.com

Roland Palmqvist

Ledamot

rolandworld@live.se

Bengt Persson

Särskilt uppdrag som arkivansvarig

0454-31452
Södra Fogdelyckegatan 31
374 36 Karlshamn