Kontakta oss 2019-10-08T14:26:01+00:00

Styrelse

Karlshamns konstförenings styrelse 2019

Steen Jensen
Ordförande

0708-133810
steen.jensen@telia.com

NN
Vice ordförande

Sten-Evert Lundberg
Sekreterare

073-7323674
sten-evert.lundberg@bwm.se

Alf Levin
Kassör

070-6615399
alf.levin@outlook.com

Gideon Johansson
Ledamot.

0454-15847, 0703-489092
gideon.johansson@gmail.com

Ulla Birgersson
Ledamot

0761-606211
birgerssonulla@hotmail.com

Margareta Carl-Jadesjö
Ledamot.

070-6845940
kidcarl.j@gmail.com

Catarina Henriksson
Ledamot.

070-9390200
bmchenriksson@gmail.com

Lissi Svensson
Ledamot

073-3914928
lissi.karlshamn@gmail.com

Roland Palmqvist
Ledamot

rolandworld@live.se

Bengt Persson
Särskilt uppdrag som arkivansvarig

0454-31452
Södra Fogdelyckegatan 31
374 36 Karlshamn