Kontakta oss 2019-01-30T11:02:14+00:00

Styrelse

Karlshamns konstförenings styrelse 2018

Ulla Birgersson
Ordförande

0761-606211
birgerssonulla@hotmail.com

Steen Jensen
Vice ordf

0708-133810
steen.jensen@telia.com

Inger Svensson
Kassör

0708-783840
inger.svensson1956@gmail.com

Sten-Evert Lundberg
Sekreterare

0454-589018
sten-evert.lundberg@bwm.se

Gideon Johansson
.

0454-15847, 0703-489092
gideon.johansson@gmail.com

Lillemor Bengtsson
.

0454-18990, 0709-310569
lillemor.bengtsson54@gmail.com

Britt-Inger Olsson
.

0705-887495
brittinger.w.olsson@gmail.com

San Lundberg
.

0730-776656
sanlundberg.@gmail.com

Tatjana Subkna

0733-484039
shubinat29@gmail.com

Roland Palmqvist

rolandworld@live.se

Bengt Persson
Särskilt uppdrag som arkivansvarig

0454-31452
Södra Fogdelyckegatan 31
374 36 Karlshamn