Övriga aktiviteter 2017-07-07T11:23:16+00:00

Ungdomsläger

Se info: www.sverigeskonstforeningar.se

Kurser/föredrag

Se vidare under www.sverigeskonstforeningar.nu (Blekinge distrikt hemsida)