Övriga aktiviteter 2017-09-25T12:18:10+00:00

Ungdomsläger

Se info: www.sverigeskonstforeningar.se

Kurser/föredrag

Se vidare under www.sverigeskonstforeningar.nu (Blekinge distrikt hemsida)