Samarbetspartners & sponsorer 2022-03-08T09:53:54+01:00

Samarbetspartners & sponsorer

Stort tack till Karlshamns konstförenings sponsorer!

Låt oss hjälpa Ert företag bli mer synligt samtidigt som Ni stödjer en viktig del i Karlshamns kulturliv!

Vi marknadsför kostnadsfritt Er företagslogga på vår hemsida och i vår- och höstutskick. Som sponsor till Karlshamns Konstförening stödjer Ni diverse konstevenemang och ungdomars kulturella utveckling i Karlshamn. Genom sponsring kan vi fortsätta bjuda in erkända konstnärer att berika Karlshamns invånare med konst som ligger i tiden.  Som sponsor gör Ni det också möjligt för oss att stötta det årligen återkommande konstlägret för ungdomar i länet (i samarbete med Sveriges konstföreningar – Distrikt Blekinge).

För varje sponsrad 1000-lapp erbjuder vi en lott inför vårt årliga konstlotteri av inköpt konst. En sponsring på 5 000: – ger fem stycken lotter osv, konst lottas ut för ca 150 000 om året.

Vi ser fram emot att få Er som sponsor – att få hjälpa till att synliggöra Ert företag – och samtidigt ge Er ett signum att Ni sponsrar en viktig del vad gäller ungdomars utveckling och Karlshamns kulturliv!

För ytterligare information: www.karlshamnskonstforening.se
Ordförande Steen Jensen: steen.jensen@telia.com
Ekonomiansvarig Alf Levin: alf.levin@outlook.com

Med vänliga hälsningar,
Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening  Bankgiro 5012-0930